Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde

Panorama Oldeholtwolde
  • Oldeholtwolde (149 inwoners op 1-1-2017) heeft niet echt een kern, hoewel de pastorie (nh-kerk), de school en het vroegere “meesterhuis” dicht bij elkaar staan. De meeste percelen staan verspreid over een groot gebied, dat geografisch schuin doorkruist wordt door de oude rijksweg, de snelweg A32 en de spoorlijn van Leeuwarden naar Zwolle. Hierdoor is het lastig je te oriënteren in welk dorpsgebied je bent.

    Ook Oldeholtwolde is een oud dorp en wordt net als de andere twee dorpen al in documenten uit 1320 genoemd. Het gebied wordt ten noorden door het riviertje de Tjonger en ten zuiden door de waterscheiding de Scheene begrenst.

    Een belangrijke archeologische vondst (rendierenjagers) in de jaren 80 van de vorige eeuw heeft het dorp de nodige publiciteit gebracht. Turfwinning heeft er voor gezorgd dat in 1875 een nieuwe kerk is gebouwd.