Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde

Panorama Nijeholtwolde
  • Nijeholtwolde (183 inwoners op 1-1-2017) had vroeger een grote betekenis voor het verkeer van noord naar zuid, hier was de Weerdijk de belangrijkste verkeersader door dit gebied. Aan deze weg woonden dan ook mensen met belangrijke bestuurlijke functies, zoals een Grietman, wat nu burgemeester heet. Verder stonden aan deze weg vele pleisterplaatsen (herbergen). De bekendste en meest recente hiervan is de Ooievaar.

    Net als in Oldeholtwolde is er tijdens de 19de eeuw veel turf gewonnen. Ook hier is er niet sprake van een dorpskern en staan de woningen cq. boerderijen zeer verspreid. Ten noorden is het riviertje de Tjonger de grens en ten zuiden de waterscheiding de Scheene.

    De Weerdijk is nu voor het autoverkeer een doodlopende weg, maar met de fiets kunt u nog getuige zijn van hoe het hier 100 jaar geleden er nog uitgezien moet hebben. Alleen nog een fietspad, reed (zandpad) en houten palen voor de elektriciteit.