Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde

Info 't Kontakt
 •  

  Colofon
  Voorzitter:
        Sjoukje Kuipers
        Tel: 612326
  Penningmeester:
        Tineke Spin
        Tel: 611187
        Rek.nr.:
         NL61 RABO 
            03719 5121
  Coördinatie Advertenties:
        Henk Rankenberg,
        Bennie Mulder
  Coördinatie Gastschrijver:
        Sjoukje Kuipers
  Coördinatie Puzzel:
        Sientje Hogeling
        Tel: 476780
  Coördinatie Typewerk:
        Vronie de Groot
        Tel: 688380
  Typewerk:
        Marijke de Kan,
        Marjo Bos
  Redigeerwerk:
        Marijke de Kan
  Prepress:
       Marijke de Kan,             Sjoukje Kuipers
  Printwerk:
        Drukkerij van Dijk

   Een uitgave van de vereniging voor vereniging voor 't Plaatselijk Belang ”Eensgezindheid” voor de dorpen  Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde.

  Verschijnt 10 keer per jaar

  Abonnementsgeld:
        € 5,50/jaar

  Redactieadres:
  De Tuinen 20,
  8471 WP Wolvega, telefoon 688380
  E-mail: kontakt@ter-idzard.nl

  De medewerkers van ’t Kontakt vormen net als de samenstellers van de website, een commissie van de vereniging Plaatselijk Belang “Eensgezindheid” voor de dorpen Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde. Tien keer per jaar, van september tot juli, maken wij een dorpskrant in een oplage van 300 exemplaren. Elke maand weer is er kopij voor ongeveer 30 tot 40 pagina’s.
  Ons verspreidingsgebied is voornamelijk Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde maar we hebben ook abonnees in Wolvega, Olde- en Nijeholtpade en Oldeberkoop. Ook is er een aantal postabonnees; lezers die verder weg wonen.

  Een belangrijk onderdeel van het blad is het verenigingsnieuws van alle verenigingen die in onze dorpen actief zijn. Dit is een uitvloeisel van het ontstaan van ’t Kontakt. Van oorsprong was er alleen het clubblad van de plaatselijke korfbalvereniging ‘Advendo’. Door gebrek aan kopij en kader én de behoefte aan een krant voor de eigen dorpen zijn we in 1986 als dorpskrant begonnen.

  In de loop van de jaren is er veel veranderd. Begonnen we met een typemachine en handgeschreven kopij, tegenwoordig komt de meeste kopij over de mail binnen en wordt die digitaal verwerkt. Ook zijn er meer rubrieken gekomen dan alleen het verenigingsnieuws. Zo zijn er onder andere de volgende vaste rubrieken: de Gastschrijver, Klein Kontakt, Even Achterom, de Puzzel, Familieberichten, een heuse column en de rubriek Uit het Archief met 'oud nieuws'.

  En de vernieuwing gaat door. Sinds 2002 hebben we een ‘zusje’; de website waarop u nu aan het surfen bent. Dit ‘nieuwe’ medium kan veel sneller reageren op nieuws dan een dorpskrant zoals ’t Kontakt dat kan. Toch kunnen we elkaar versterken. De website het snelle nieuws en wij meer de achtergronden, waarbij we over en weer dankbaar gebruik maken van de informatie / kennis / middelen die de ander heeft.  

  Ongeveer 3 weken na het verschijnen van de 'papieren' versie van 't Kontakt wordt er een compleet exemplaar in pdf formaat van de dorpskrant op de website geplaatst. Zo gaat een dorpskrant, die gestart is als clubblad, de hele wereld over!


   

  Een abonnement kost € 5,50 per jaar.Voor de postabonnees komen daar nog verzendkosten overheen.Dorpskrant 't kontakt
  Ook de adverteerders (een krant kan niet zonder) krijgen maandelijks een exemplaar van  ’t Kontakt bezorgd. Er kan al geadverteerd worden vanaf € 28,- per jaar (10 plaatsingen van dezelfde advertentie).
   

  PS. In september 2016 hebben we in de dorpskrant die toen verscheen stilgestaan bij ons 30 jarig jubileum.